De data voor 2017 zijn bekend!

De data van de evenementen in 2017 zijn bekend, noteer in de agenda! Voorjaarsklassieker, 23 april.

Tour Culinair, 25 en 26 juni (verzamelen 24 en vertrek 27 juni).

Karel de Vos Classic, 1 oktober.